365bet体育在线
您现在位置: 首页> 交易大厅> 湖北省电子招标投标365bet体育> 澄清修改
湖北省科技馆新馆建设项目室外配套工程控制价公告

湖北省科技馆新馆建设项目室外配套工程招标控制价公告


招标编号:HBSJ-201801FJ-005006001


 


 


各投标人:


本招标控制价公告是对招标文件的补充,是构成招标文件的一个组成部分,应与招标文件共同阅读。


湖北省科技馆新馆建设项目二次精装招标控制价为:人民币伍仟壹佰玖拾玖万捌仟贰佰陆拾柒元玖角叁分(¥51,998,267.93元)。    高于招标控制价的投标报价将被拒绝。


 


 


 


中建三局集团有限公司  


湖北省成套招标股份有限公司


                                                                                    二〇一九年二月二日