365bet体育在线
您现在位置: 首页> 交易大厅> 湖北省电子招标投标365bet体育> 澄清修改
湖北省沙洋陈家山监狱罪犯习艺区消防及水电配套工程项目控制价公告

关于湖北省沙洋陈家山监狱罪犯习艺区消防及水电配套工程项目


招标控制价公告


招标编号:HBSJ-201901FJ-016001001


 


各投标人:


关于湖北省沙洋陈家山监狱罪犯习艺区消防及水电配套工程项目招标控制价公告如下:


本项目的招标控制价为¥4071197.1元(大写 :人民币肆佰零柒万壹仟壹佰玖拾柒元壹角)。超过该控制价的投标报价为无效投标。


特此说明!


                                                                            湖北省招标股份有限公司


                                201921